Η εταιρεία ΙNTERMOVE ΑΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, αναλαμβάνει τη μεταστέγαση της επιχείρησής σας με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Λειτουργώντας με οργάνωση και σωστό προγραμματισμό πετυχαίνουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας στις νέες εγκαταστάσεις σας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  • Πλήρη συσκευασία
  • Μερική συσκευασία
  • Εργασία προσωπικού μας 7 ημέρες
  • Διαχείριση βαρέων και μεγάλων διαστάσεων εξοπλισμού
  • Ασφαλιστική κάλυψη
  • Μεταφορά υπολογιστών
  • Ειδική διαχείριση αρχείου

Διαφορες πληροφορίες (EL)

Ζητήστε μας προσφορά

 

επικοινωνία